Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,6 ml seruma za oba uzorka (prije i poslije stimulacije GnRH-om). Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: ponedjeljkom
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od sedam radnih dana.

TEST ZA OTKRIVANJE ZADRŽANIH TESTISA U PASA
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog testosterona.
2) Intravenozno inokulirajte 2 µg GnRH-a po kilogramu tjelesne težine.
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja testosterona nakon stimulacije 60 minuta nakon primjene lijeka.