Typ wymaganej próbki / ilość: płyn pobrany z jamy ciała umieszczony w odpowiedniej butelce do posiewu krwi OXOId dostarczonej przez laboratorium lub w pustej sterylnej probówce.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia na odpowiednim podłożu transportowym;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: 8-12 dni