Typ wymaganej próbki / ilość: osocze z probówki z dodatkiem K3 EDTA i konserwantem (aprotynina): krew (5 ml) należy pobrać do probówki (dostarczonej przez laboratorium) zawierającej antykoagulant K3 EDTA i aprotyninę, następnie osocze należy oddzielić i przesłać do laboratorium;

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 20 dni od przyjęcia próbki.