Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: test zostanie przeprowadzony w każdą środę dla wszystkich próbek przyjętych do dnia poprzedzającego jego wykonanie. Wyniki będą dostępne w ten sam dzień, w którym badanie zostanie wykonane. Można zlecić badanie pilne (uiszczając dodatkową opłatę): wówczas test zostanie przeprowadzony i opisany w dzień przyjęcia próbki;
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w każdą środę