Vrsta vzorca/potrebna količina: serum (brez motečih snovi, kot sta lipemija in hemoliza), najmanj 0,6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivatorskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi z neposrednim naročilom v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.