Vrsta vzorca/potrebna količina: sečne kamne je treba zbrati v prazno epruveto in jih poslati kot take;

Shranjevanje/pošiljanje: kamne lahko hranite pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.