Vrsta vzorca/potrebna količina: plazma iz epruvete s K3 EDTA in konzervansom (aprotinin): odvzamemo vzorec krvi (5 ml) v epruveto (zagotovi jo laboratorij), ki vsebuje antikoagulant K3 EDTA in aprotinin, nato plazmo separiramo in pošljemo v laboratorij;

Način shranjevanja/pošiljanja: plazma se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljeno na dan, ko vzorec prispe v laboratorij.