Vrsta vzorca/potrebna količina: matrice, ki jih je treba preiskati, se razlikujejo glede na test, ki ga je treba izvesti, v vsakem primeru pa so potrebni določeni previdnostni ukrepi, s katerimi preprečimo neuspešno izvedbo preiskave. Na primer, ne pošiljajte seruma ali plazme, temveč izključno polno kri in kostni mozeg v epruvetah s kakršnim koli antikoagulantom; uporabljajte sterilne tampone brez transportnega medija; poskrbite, da imajo razmazi na stekelcih (kot tisti, ki se prvotno uporabljajo za citološko preiskavo) dobro celularnost; biopsije, ki jih pošiljate, morajo biti vgrajene v parafin ali fiziološko raztopino, nikoli pa v formalin; blato pošiljajte v ustreznih vsebnikih za odvzem vzorcev;

Shranjevanje/pošiljanje: če vzorcev ne boste poslali na dan odvzema, jih lahko nekaj dni hranite pri temperaturi 4 °C (v primeru svežih matric, kot sta kri in tkivo v fiziološki raztopini) ali pri sobni temperaturi (vključno s tkivom in preparati na stekelcih). Pošiljanje biološkega materiala lahko poteka pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: časi priprave izvidov se razlikujejo glede na uporabljeno tehniko, vendar na splošno niso daljši od 5 delovnih dni.