Vrsta vzorca/zahtevana količina: polna kri v natrijevem citratu (potrebno je upoštevati razmerje z antikoagulantom);

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 48 urah po sprejemu vzorcev.