Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA (upoštevati je treba razmerje z antikoagulantom) + eno neobarvano stekelce za mikroskopsko oceno

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec krvi se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi (preprečiti neposreden stik s hladilnimi vložki!); stekelce vstavite v držalo za stekelca;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.