Vrsta vzorca/potrebna količina: plazma v epruveti s K3 EDTA in konzervansom (aprotinin): vzorec krvi (5 ml) je treba odvzeti v epruveto (zagotovi jo laboratorij), ki vsebuje antikoagulant K3 EDTA in aprotinin, nato je treba plazmo separirati in jo poslati v laboratorij; epruveto z aprotininom lahko naročite v posebnem razdelku spletne trgovine na tej spletni strani

Način shranjevanja/pošiljanja: plazma se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.