Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA (potrebno je upoštevati razmerje z antikoagulantom);

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec krvi je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri hladilni temperaturi (preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki!);

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.