(za sestavo različnih profilov glejte veljavni cenik)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum 1 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in granulatom aktivatorja (laboratorij jih lahko dobavi z neposrednim naročilom v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.