Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma. Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

POSTUPAK ODREĐIVANJA ŽUČNIH KISELINA U SERUMU
– Prvi uzorak krvi uzmite ujutro (natašte).
– Drugi uzorak uzmite otprilike dva sata nakon malog obroka s visokim udjelom proteina i masti. Cilj je potaknuti pražnjenje žučnog mjehura malim dozama hrane s visokom koncentracijom masti i proteina koja ne uzrokuje lipemiju.