Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: test zostanie przeprowadzony w następujące dni: wtorki, środy i piątki dla wszystkich próbek przyjętych do dnia poprzedzającego jego wykonanie. Wyniki będą dostępne w ten sam dzień, w którym badanie zostanie wykonane.
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w następujące dni: wtorki, środy, czwartki i piątki.